Blå Tåget på Fågel Blå (MNW)
Gunder Hägg/Blå Tåget spelade under sin trettiofemåriga historia in åtta skivor, från ”Tigerkaka” (1969) till ”I tidens rififi” (2004). Samtliga har funnits tillgängliga på CD – utom ”Blå Tåget på Fågel Blå”, en av finsmakarna eftersökt raritet på skivantikvariaten. Nu har det blivit dags att återutge också den, så att Blå Tågets skivhistoria görs CD-komplett.
Biografi

”Blå Tåget på Fågel Blå” är Blå Tågets enda live-skiva. Den spelades in senhösten 1981. Orkestern hade då varit nedlagd sedan 1974. Men ett erbjudande från teatern Fågel Blå i Stockholm gick inte att motstå: vi fick möjlighet att göra en ny föreställning på en fast scen, inte nostalgiskt upprepa en gammal konsert. Vi strök våra mest kända sånger, valde ut och arrangerade om ett antal mer udda, kompletterade med ett halvdussin tidigare inte inspelade (bl a från radiopjäserna om Fru Ramona). Och lade till en handfull alldeles nyskrivna, t ex den ettriga samtidsskildringen ”Moderna Museet”.

Med oss upp på scenen tog vi en målning av Carl Johan som täckte fonden, några fåtöljer, ett bord, en golvlampa, två mässingskandelabrar – som ett ”hemma hos” dit både vi och publiken var inbjudna. Sångerna bands samman av mer förbryllande än förklarande kommentarer. Vi kallade föreställningen ”Problem?”.

MNW spelade in ett par av föreställningarna – dubbelalbumet ”Blå Tåget på Fågel Blå” kom ut på våren 1982. Där skulle Blå Tågets historia än en gång ha nått sin ände. Men mot slutet av 90-talet kom det till nya sånger, varav några kommenterade det 60-tal där vi en gång började. Så det fick bli en skiva till: ”Moderna Material” (1999). Så småningom tillkom ytterligare en, till hälften fylld med sånger från radiopjäsen ”Kvinnorna i Blackeberg”. Det blev den allra sista: ”I tidens rififi” (2004).

Diskografi:


Tigerkaka
MNW 1969


Vargatider
MNW 1970

Glassfabriken
MNW 1978

Brustna hjärtans
hotell
MNW 1972


Slowfox
MNW 1974

Blå Tåget på
Fågel Blå (Live)
MNW 1982

Blå Tåget
1969-1974
MNW 1988

Moderna Material
MNW 1999

I tidens rififi
MNW 2004


Inget är längesen
(Samling)
MNW 2005

Blå Tåget på
Fågel Blå (Live)
MNW 2007


Hemsida | Facebook