Starten 1969
MNW startades 1969 i Vaxholm som Music Network och fungerade under den första tiden som ett vanligt mindre skivbolag och gav ut inspelningar med såväl svenska musiker inom och utom den begynnande musikrörelsen som utländska artister. Efter en ekonomisk kris våren 1971 räddades bolaget genom att Tore Berger från gruppen Gunder Hägg (senare Blå Tåget) satsade egna pengar och bolaget ombildades till Musiknätet Waxholm, i vilket "Föreningen Musiknätet Waxholm" ägde alla aktier. Denna ombildning, varigenom MNW blev en del av musikrörelsen, medförde också att bandet Contact och ljudteknikern Sverre Sundman övergick till det kommersiella bolaget Polydor.

MNW var därefter ett av musikrörelsens viktigaste skivbolag med inriktning på svenska musiker med svenska texter och där politiska överväganden ofta styrde utgivningen. När musikrörelsen började avtyna i slutet av 1970-talet breddades dock efterhand bolagets katalog. "MNW Records Group" bildas 1993 då man köpte Amalthea, ett annat skivbolag som ingått i proggrörelsen.
 
Ljud från Waxholm 1969 – 2009
Boken om Musiknätet Waxholm; historia, utveckling, artister, bilder, musik mm. Under åren 1969 – 2009.

1969 spelade det okända skivbolaget MNW in LP:n Tigerkaka med en obskyr grupp kallad Gunder Hägg. I dag tillhör både skivbolaget och gruppen, som bytte namn till Blå Tåget, den svenska musikhistorien. MNW blev navet i den svenska musikrörelsen med grupper som Nationalteatern, Hoola Bandoola Band och Contact.

Läs mer >>